กิจกรรม Team Building นักศึกษา Finn ปี2016 รุ่นที่5-6

Pic1Pic1Pic1Pic1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Team Building นักศึกษา Finn รุ่น 5-6

“เพราะการเรียนรู้…ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน”