กิจกรรม Team Building นักศึกษา Finn รุ่น 10

pic1

pic2pic3

 

 

 

 

กิจกรรม Team Building นักศึกษา Finn รุ่น 10

“เพราะการเรียนรู้…ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน”