ค่าเล่าเรียนในไทย

รายละเอียดค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเรียนในไทย

ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน 2 ปีในไทย ที่สถาบัน Finn

, ค่าเรียนในประเทศไทย
, ค่าเรียนในประเทศไทย

การเรียนในประเทศไทย จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี ปีละ 3 ภาคเรียน โดยช่วงภาคเรียนที่ 1 – 4 จะเรียนทฤษฎีผสมกับเรียนรู้กรณีศึกษาจริง ในภาคเรียนที่ 5 – 6 จะเป็นการฝึกงานแบบเต็มเวลากับบริษัทชั้นนำในสายงานนั้นๆหรือเตรียมตัวสอบ IELTS

ภาคการศึกษาระยะเวลาหน่วยกิตค่าเรียน (บาท)
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเรียน สำหรับ 2 ปีในไทย
ค่าลงทะเบียน55,000
ภาคเรียนที่ 112 สัปดาห์9075,000
ภาคเรียนที่ 212 สัปดาห์5585,000
ภาคเรียนที่ 312 สัปดาห์9085,000
ภาคเรียนที่ 412 สัปดาห์8585,000
ภาคเรียนที่ 512 สัปดาห์ (ฝึกงาน)n/a85,000
ภาคเรียนที่ 612 สัปดาห์ (ฝึกงาน)n/a85,000
รวม 320555,000

**หมายเหตุ ค่าเรียน 85,000 บาท ในภาคเรียนที่ 5 และ 6 นั้น “ไม่ใช่” ค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน แต่เป็นค่าหน่วยกิต ในช่วงภาคเรียนที่ 1-4 ซึ่งทาง Finn ยินยอมให้แบ่งจ่ายถึงภาคเรียนที่ 5 และ 6 เพื่อช่วยให้ผู้เรียน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียนน้อยลง

Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.