นักศึกษา Finn รุ่น 12 เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ BMW

Pic1Pic2Pic3

ภาพบรรยากาศนักศึกษา Finn  รุ่น 12 เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ BMW จังหวัดระยอง และศึกษาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตตี้ ชลบุรี
“เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน”