มิลิน

นางสาววิภาวี ตั้งสุจริตชัยกุล (มิลิน)

Finn รุ่นที่ 4

Pic1

จบปริญญาตรีสาขา : BA (Hons) Business and  Management  (เกียรตินิยมอันดับ 2)

มหาวิทยาลัย : The University of Northampton  – TOP 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษ