พีช01

นายพชรพล ลิมปวัฒนศิริ (พีช)

Pic1

Finn รุ่นที่ 1

“การเรียนที่Finn ช่วยให้ผมพัฒนาเรื่องการเขียน Assignment ซึ่งช่วยผมอย่างมากในการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษในปีสุดท้ายครับ”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย  :  The University of Northampton   –  TOP 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษ

สาขา  :  BA (Hons) Business & Management  (เกียรตินิยมอันดับ 2)