Prem

นายภานุวัฒน์ ครองตน (เปรม)

Pic1

Finn รุ่นที่ 1

“ การเรียนที่ Finn ทำให้ผมแทบจะไม่ต้องปรับตัวในการเรียนปีสุดท้ายที่อังกฤษเลย ”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Gloucestershire  –  ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดูแลนักศึกษาอยู่ในระดับ Top 10 ของประเทศอังกฤษ

สาขา  :  BA (Hons) International Business   (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ปัจจุบัน :  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ  Business & Hotel Management School ประเทศสวิสเซอร์แลนด์