Nat

นายศตพัฒน์ อังสุวัฒนะ(แนท)

Pic1

Finn รุ่นที่ 1

“เลือก Finn ก็เพราะผมชอบความแตกต่างที่เหนือกว่า การเรียนที่ Finn ในช่วง 2 ปีแรกเปรียบเสมือนการเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาความคิด และความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนหลักสูตรอังกฤษ และทำให้ผมประสบความสำเร็จในการเรียนปีสุดท้ายที่อังกฤษ”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก(จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : Business Enterprise (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง : Regional Manager บริษัท Siam Commercial and Electronic Co.,Ltd (SCE) เป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับบริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารของรัสเซียที่ใหญ่อันดับ2ของโลก