Ice

นายอรุษ ฐิตะภาส (ไอซ์)

 

Pic1

Finn รุ่นที่ 3

“ ผมเลือกเรียนที่ Finn เพราะ Finn ช่วยให้ผมบรรลุเป้าหมายในการศึกษา คือการได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศอังกฤษ และยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจึงทำให้ผมตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นครับ ”

 จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก(จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : BA (Hons) Business Enterprise (เกียรตินิยมอันดับ 2)