มหกรรมการศึกษา ณ โรงแรมดอนจันทร์ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

สถาบัน Finn ได้รับเชิญจาก Classy Education มาร่วมออกบูธ ในงานมหกรรมการศึกษา ณ โรงแรมดอนจันทร์ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว