สาขาเชียงใหม่

Finn School of Business and Tourism, Chiang Mai
22 ซอย 9 ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร:  081-707-4780  081-950-6659
อีเมล :
เฟซบุ๊ค: Finn Chiangmai
Line: @finncm
9.00 – 18.00
Close Menu