สาขาเชียงใหม่

Finn School of Business and Tourism, Chiang Mai
22 ซอย 9 ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร : 081-950-6659  081-707-4780
whatapp :  095-448-8731 
เฟซบุ๊ค: Finn Chiangmai
Line: @finncm
9.00 – 18.00
Close Menu