เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาที่ University of Northampton ประเทศอังกฤษ

 

Pic1

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ Finn  เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษา ที่ไปเรียนปีสุดท้ายที่ University of Northampton