เส้นทางสู่ปริญญาตรี 3 ปี
จากรัฐบาลอังกฤษ

FINN สาขาเชียงใหม่ในเครือ Ambassador Education Group มีโรงเรียนในเครือ 8 แห่ง ABS UNITY ACIS ABA BCIS Little Stars CEC และ Finn ได้ทำความร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรเส้นทางสู่ ป.ตรี อินเตอร์

โดยเรียนหลักสูตร level 4 , 5 Diploma  2 ปี ในไทย + 1 ปีในหลักสูตรปริญญาตรีระบบ Top up degree ของมหาวิทยาลัย Top โลกในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย สวิสเซอแลนด์ และได้วุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

เรียนยังไง?

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

เรียนวิชาพื้นฐาน 2 ปีแรกในไทยโดยใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ เอกสารการเรียนการสอน ข้อสอบ ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่การเรียนปีสุดท้าย (ปีที่3) จะเรียน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ อังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือก เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี และรับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเป็นผู้เลือก เช่น The University of Birmingham , Bournemouth University ,The University of Northampton , Coventry University , Swiss Hotel Management School (SHMS)

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่
, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

ตัวอย่างความสำเร็จนักศึกษา

คณะที่เปิดสอนในหลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ
 • การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์
 • การบริหารธุรกิจระดับโลก
 • การบริหารการตลาด
 • การบริหารการตลาดออนไลน์
 • การจัดการอีเว้นท์
 • การบัญชีและการจัดการ
 • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารโลจิสติกและธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ
คณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • การจัดการการท่องเที่ยวธุรกิจทัวร์
 • การจัดการการโรงแรม
 • การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
 • การจัดการโรงแรมและอาหาร
, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

เลือกเรียนต่อและรับวุฒิปริญญาตรี จาก 26 มหาวิทยาลัย ใน 3 ประเทศ  

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

เรียนจบไว ! เรียนจบป.ตรีได้เพียง 3 ปี 

และสามารถต่อป.โท ที่อังกฤษอีก 1 ปีได้เลย

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

ได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นระดับผู้บริหารบริษัทตัวจริง

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายถูกว่าไปเรียนป.ตรีที่อังกฤษแบบปกติถึง 3 เท่า

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

สถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของไทย จดทะเบียนภายใต้ชื่อ โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

การันตี 100% สำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในปีสุดท้าย อาทิ อังกฤษ สวิสเซอแลนด์ ออสเตรเลีย มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วถึง 10 รุ่น    

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่
, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบเท่า เช่น GED , A Level , IGCSE หรือ IB  และอายุขั้นต่ำ 16 ปี 6 เดือน

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

2. ผลสอบ IELTS หรือถ้าไม่มีผล IELTS ต้องมาทดสอบวัดระดับภาษาของสถาบัน Finn สาขาเชียงใหม่

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

3. สอบผ่านการสัมภาษณ์กับอาจารย์ของสถาบัน Finn  สาขาเชียงใหม่

สนใจติดต่อสอบถาม Finn สาขาเชียงใหม่
โทร : 081-950-6659 , 081-707-4780
หรือ LINE : @finncm

เพิ่มเพื่อน

@สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่

@095-448-8731

ที่อยู่ : 22 ซอย 9 ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

, ติดต่อสาขาเชียงใหม่