น.ส.ดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)

น.ส.ดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)

Working Position :
  • ทำงานตำแหน่ง Project Management Office Analyst บริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT ชื่อดังของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ทำงานตำแหน่ง Government and State Enterprise Strategy Officer (เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ) ที่ธนาคารกรุงไทย

Finn รุ่นที่ 1

“ Finn ทางเลือกที่ใช่สำหรับคนที่อยากเรียนสาขาบริหารธุรกิจหรือการท่องเที่ยว เพราะที่นี่ให้มากกว่าทฤษฎีหรือความรู้ในการทำข้อสอบ แต่ที่นี่ยังให้ประสบการณ์การทำงานจริง และความรู้ที่ถ่ายทอดจากอาจารย์ในระดับผู้บริหาร

ส่วนการไปเรียนต่อปีสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษ ทำให้เราได้วิธีการคิดจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยระดับโลก, ได้เพื่อนชาวต่างชาติ และได้วุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกรู้จักและให้การยอมรับ”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย  :  The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก (จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : Business Enterprise (เกียรตินิยมอันดับ 2)

certificate of น.ส.ดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)
Close Menu