เกี่ยวกับ Finn

สถาบัน Finn School of Business and Tourism ชื่อเดิม Finn College จดทะเบียนโรงเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในชื่อโรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้สอนและเปิดศูนย์การสอนในหลักสูตร Level 4, Level 5

diploma จากบอร์ดการศึกษา ประเทศอังกฤษซึ่งถูกรับรองโดยหน่วยงานการควบคุมคุณภาพและรับรองคุณวุฒิการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และเป็นหน่วยงานเดียวกับที่รับรองหลักสูตร A-Level, GCSE, BTEC เป็นต้น เพื่อควบคุมหลักสูตรการเรียน การสอน และการสอบ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

การเรียน 2 ปีแรกในไทย ในหลักสูตร Level 4 และ Level 5 Diploma โดยเรียนทั้งหมด 14 วิชา 320 หน่วยกิต ในวิชาการบริหารธุรกิจ และวิชาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งทางสถาบัน “ไม่มีสิทธิ์” ออกเกรด วุฒิ หรือแม้แต่ทำเอกสารการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทั้งสิ้นแต่เอกสารการเรียนข้อสอบรวมทั้งสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดจะถูกส่งตรงมาจากบอร์ดการศึกษาประเทศอังกฤษ เมื่อนักเรียนทำเสร็จทั้งรายงาน และข้อสอบจะถูกส่งกลับไปตรวจและให้เกรดโดยบอร์ดการศึกษา ประเทศอังกฤษ การเรียน 2 ปีแรกในไทย จะเรียน ณ
สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรร่วมกับ Finn นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้ามาเรียนวิชาพื้นฐานด้านการบริหารและการโรงแรม เรียนเสริมภาษาอังกฤษ และปรึกษาเรื่องการเรียนกับทีมอาจารย์ที่ Finn กรุงเทพได้อีกด้วย โดยสถาบันตั้งอยู่ย่านอารีย์ ใจกลางกรุงเทพในการเรียนวิชาหลักนักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและการโรงแรม ภายใต้หลักสูตรของรัฐบาลอังกฤษ เช่น วิชาบริหารธุรกิจองค์กร วิชาการเงิน วิชาการตลาด ฯลฯ รวมทั้งปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
โดยจะเน้นการเก็บคะแนนจากการทำรายงานและมีอาจารย์ดูแลทั้งระหว่างทำงานและก่อนส่งไปตรวจที่อังกฤษ หลังจากเรียนจบ 2 ปี ( Diploma Level 5 ) กับทางสถาบันแล้ว
นักศึกษาจะสามารถใช้คุณวุฒิที่ได้เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในปีสุดท้ายโดยระบบ Top up degree กับทุกมหาวัทยาลัยรัฐบาทของประเทศอังกฤษที่รับ Top up degree
และเมื่อเรียนจบการศึกษานักศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียนต่อซึ่งเป็นวุฒิปริญญาตรีแบบเดียวกับนักศึกษาที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรกทุกประการ

โดยทุกมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาต่อในปีสุดท้ายนั้น ทุกสถาบันล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก

ปัจจุบัน สถาบัน Finn เป็นสถาบันการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพาร์ทเนอร์เยอะที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาในระบบเดียวกัน ได้แก่ 20 มหาวิทยาลัยรัฐในประเทศอังกฤษ 2 มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย และ 3 มหาวิทยาลัยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

โดยทุกมหาวิทยาลัยนั้นการันตีว่าเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร Diploma 2 ปีจาก Finn
มาสามรถเข้าเรียนต่อในปีสุดท้ายในระบบ Top up degree กับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Finn ได้ทันที โดยในปัจจุบันได้มีนักศึกษาจากระบบการทดลองสอนที่เข้าเรียนต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้แล้วกว่า 100 คน

Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.