เส้นทางสู่การจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ

Finn School Of Business And Tourism

เรียนหลักสูตร Diploma 2 ปีในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย (Top-up Degree) ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่คุณเลือกได้ในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมรับ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกเมื่อจบการศึกษา

Finn ศูนย์การศึกษาชั้นนำ
พร้อมหลักสูตร Top-up Degree
เพื่อเส้นทางสู่การจบปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยระดับโลกภายใน 3 ปี

เพราะในปัจจุบัน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือทำธุรกิจ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้คนในต่างประเทศ การเรียนปริญญาตรีหลักสูตรอินเตอร์ จึงเข้ามามีบทบาทต่อเยาวชนยุคใหม่มากขึ้น

Finn เปิดโอกาสให้เด็กไทย ที่ไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติมาก่อน สามารถไปต่อ ป.ตรี อินเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่อันดับ ranking สูงกว่ามหาวิทยาลัยในไทยได้ ซึ่งเป็นจุดหมายเดียวกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ที่ผู้ปกครองลงทุนจ่ายค่าเรียนหลายล้านบาทตั้งแต่ชั้นประถมจนระดับมัธยมปลาย สร้างโอกาสสู่คอนเนคชั่นและการเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำของโลก

เส้นทางสู่หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี

Finn (โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์) ชื่อเดิม Finn College เป็นศูนย์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ (UK Awarding Body) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการของไทย เปิดการสอนหลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปี จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเรียนหลักสูตร Diploma 2 ปีในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย (Top-Up Degree) ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เลือกไปเรียน ได้ทั้งในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมรับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงเมื่อสำเร็จการศึกษา

, Home

เรียน ม.ชื่อดัง "แค่ในไทย"

จะไป ม.ชื่อดัง "ระดับโลก"

ทางลัดสู่การจบปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

เปิดหลักสูตรเส้นทางสู่ป.ตรีภาคอินเตอร์อังกฤษให้กับผู้สนใจ โดยเรียนหลักสูตร level 4 , 5 Diploma เพื่อนำไปใช้เรียนต่อที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ในระบบ Top up Degree เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 3 ปี ตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศ ป.ตรี ให้จบการศึกษาได้เร็วยิ่งขึ้น โดยมีหลากหลายสาขาให้เลือก เช่น 

  • การบริหารธุรกิจ 
  • การบริหารการจัดการองค์กรธุรกิจ 
  • การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 
  • การบริหารการตลาดออนไลน์
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย

เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนการบริหาร ทุกสาขาในหลักสูตรอินเตอร์ และจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยระดับโลก นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ก็มีหลักสูตรมีให้เลือกหลากหลายเช่นกัน ทั้ง สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

เปิดหลักสูตรเส้นทางสู่ป.ตรีภาคอินเตอร์อังกฤษให้กับผู้สนใจ โดยเรียนหลักสูตร level 4 , 5 Diploma เพื่อนำไปใช้เรียนต่อที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ในระบบ Top up Degree เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 3 ปี ตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศ ป.ตรี ให้จบการศึกษาได้เร็วยิ่งขึ้น โดยมีหลากหลายสาขาให้เลือก เช่น 

  • การบริหารธุรกิจ 
  • การบริหารการจัดการองค์กรธุรกิจ 
  • การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 
  • การบริหารการตลาดออนไลน์
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย

เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนการบริหาร ทุกสาขาในหลักสูตรอินเตอร์ และจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยระดับโลก นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ก็มีหลักสูตรมีให้เลือกหลากหลายเช่นกัน ทั้ง สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือ การบริหารการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

ทำไมถึงต้องเลือก Finn ?

เพราะ Finn ไม่ใช่แค่การเรียนอินเตอร์ ป.ตรี เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่เราคือโรงเรียนบริหารธุรกิจ (Business School) ที่สอนหลักสูตร Level 4, 5 Diploma จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้ม ลงลึกทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในหลักสูตรการบริหารระดับโลก สอนโดยอาจารย์ระดับผู้บริหารในบริษัทชั้นนำ และมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษา ดังนั้น เมื่อเรียนจบจึงสามารถการันตีได้แบบ 100% ในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี( Top-up Degree) ปีสุดท้ายได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลอังกฤษ ออสเตรเลีย และสวิตเซอร์แลนด์ กว่า 25 มหาวิทยาลัย

Finn เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2557 กว่า 10 ปี ที่เราเป็นเส้นทางลัดในการเรียนต่อต่างประเทศ ป.ตรีที่ปั้นนักเรียนไทยไปจบวุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัยระดับโลกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ และได้รับการรับรองวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของประเทศไทย ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานกับทั้งบริษัทข้ามชาติชื่อดัง และสายการบินระดับโลก รวมถึงยังมีจำนวนไม่น้อยที่ได้ทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศ เช่นในอังกฤษ สวีเดน มาเลเซีย และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

ดังนั้น Finn จึงเป็นทางลัดที่เหนือกว่า สู่จุดเริ่มต้นในการเรียนอินเตอร์ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยระดับโลกในต่างประเทศ

เพราะ Finn ไม่ใช่แค่การเรียนอินเตอร์ ป.ตรี เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่เราคือโรงเรียนบริหารธุรกิจ (Business School) ที่สอนหลักสูตร Level 4, 5 Diploma จากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้ม ลงลึกทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในหลักสูตรการบริหารระดับโลก สอนโดยอาจารย์ระดับผู้บริหารในบริษัทชั้นนำ และมีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษา ดังนั้น เมื่อเรียนจบจึงสามารถการันตีได้แบบ 100% ในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี( Top-up Degree) ปีสุดท้ายได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลอังกฤษ ออสเตรเลีย และสวิตเซอร์แลนด์ กว่า 25 มหาวิทยาลัย

Finn เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2557 กว่า 10 ปี ที่เราเป็นเส้นทางลัดในการเรียนต่อต่างประเทศ ป.ตรีที่ปั้นนักเรียนไทยไปจบวุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัยระดับโลกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ และได้รับการรับรองวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของประเทศไทย ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานกับทั้งบริษัทข้ามชาติชื่อดัง และสายการบินระดับโลก รวมถึงยังมีจำนวนไม่น้อยที่ได้ทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศ เช่นในอังกฤษ สวีเดน มาเลเซีย และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

ดังนั้น Finn จึงเป็นทางลัดที่เหนือกว่า สู่จุดเริ่มต้นในการเรียนอินเตอร์ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยระดับโลกในต่างประเทศ

เพราะการเรียนหลักสูตรอินเตอร์เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในระดับสากล

สร้างโอกาสทางการศึกษา และการทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ Finn จึงได้เปิดให้มีหลักสูตรการเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้มากกว่าการเรียนในห้อง สิ่งที่จะได้รับคือความรู้และประสบการณ์จริงซึ่งถ่ายทอดจากทีมอาจารย์ระดับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพหลักสูตรจาก Finn เส้นทางลัดในการ เรียน อินเตอร์ ป ตรี จบเร็ว จึงตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้

และไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ส่วนใดของกรุงเทพฯ จะอยู่ละแวกชานเมือง รังสิต สมุทรปราการ นนทบุรี หรือแม้จะอยู่ในเมืองก็ตาม ก็เดินทางสะดวกสบาย เพียง6นาที จาก BTS อารีย์ เท่านั้น และสามารถเรียนกับสถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือกับFinn ได้อีกด้วย เช่น ภูเก็ตเป็นต้น

ให้ Finn เป็นอีกทางเลือกที่ดี เป็นการลงทุนด้านการศึกษาที่คุ้มค่า ประหยัดเวลา และมีคุณภาพสำหรับคุณ

ตัวอย่างประสบการณ์นักเรียน Finn

, Home

น.ส.ดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)

ประวัติการทำงาน หลังจากเรียนจบที่ Finn - ทำงานตำแหน่ง Project Management Office Analyst บริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT ชื่อดังของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา - ทำงานตำแหน่ง Government and State Enterprise Strategy Officer (เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ) ที่ธนาคารกรุงไทย

, Home

น.ส.ปาณิสรา บุณาวรรฒ์ (แบมบู)

ได้รับข้อเสนอ จากบริษัท JK Technosoft (JKT) ประเทศอังกฤษ ให้ทำงานฝ่ายการตลาด ทันทีหลังจากเรียนจบ และปัจจุบันได้ย้ายไปเป็น Full-Stack Developer Consultant ณ สถาบัน SALT (School of Applied Technology) ประเทศสวีเดน

, Home

นายธนพัต อุดมสิริคุณ (เจมส์)

ศึกษาต่อปริญญาโท สาขา Management Consulting ณ มหาวิทยาลัย Leeds ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group ติด Top 15 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ และได้อยู่ทำงานต่อที่ บริษัท PTW Global บริษัทเกมส์ขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษด้วย Graduate Visa

ก่อนหน้านี้หนูอยู่โรงเรียน เซนโยเซฟคอนแวนต์ ค่ะ อยู่ม.5 และก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น 1 ปีี
ไปเรียน AFS ที่ญี่ปุ่น แต่จบมหา’ลัยอังกฤษ…ก่อนเพื่อน!!!
สวัสดีครับผมชื่อนิว ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ Finn จบปี 2 แล้วครับรอไปเรียนต่อที่อังกฤษปีสุดท้ายกฤษ
เหตุผลที่ตัดสินใจทิ้งทุนที่จีน เพื่อมาเรียน Finn

เส้นทางสู่ปริญญาตรี
ประเทศอังกฤษ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากจบปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือสวิสเซอร์แลนด์
สามารถ
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพี่ๆเจ้าหน้าที่ Finn ได้ที่ LINE@ ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

, Home

 

หรือโทร: 083-057-7956 , 02-619-1249

การศึกษาหลักสูตรนานาชาติเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จระดับนานาชาติ

Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.