รู้หรือไม่ ?

  • ทำไม ? ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำระดับประเทศเกือบทั้งหมดจบนอก
  • ทำไม ? ทุนการศึกษาใหญ่ๆของประเทศไทย ก็เน้นให้ทุนนักศึกษาเพื่อไปต่อเมืองนอก
  • ทำไม ? ผู้ปกครองที่ยอมจ่ายค่าเทอม “หลักแสนปลายๆถึงหลักล้าน” ต่อปี ให้ลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติก็เพราะอยากให้ลูกได้ไปต่อเมืองนอก
  • ทำไม ? นักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เมื่อเรียนจบแล้ว ก็จะพยายามหาทางไปเรียนต่อป.โทเมืองนอก

เรียน ม.ชื่อดัง"แค่ในไทย

จะไป ม.ชื่อดัง"ระดับโลก"

คำว่า “จบนอก” ในที่นี้จะหมายถึงประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา เพราะว่าประเทศเหล่านี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย “ระดับโลก” ที่บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก ทุกประเทศทั่วโลกรู้จักและยอมรับ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ “แค่”ดังในประเทศ แล้วพอก้าวเท้าออกไปนอกประเทศก็ไม่มีใครรู้จักแล้ว

นอกจากเหตุผลทางด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ยังมีเหตุผลหลักๆอีก 6 เหตุผล คือ

  • 1. การได้เพื่อนต่างชาติ ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมและความแตกต่างระหว่างชนชาติ จึงสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้คอนเนกชั่นจากเพื่อนต่างชาติ
  • 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี กล้าแสดงออก นำเสนอ วิเคราะห์ พูดคุยด้วยภาษาอังกฤษในระดับวิชาการได้อย่างไม่มีปัญหา
  • 3. ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ก็ล้วนแต่เป็นผู้ริเริ่มในด้านวิชาการและงานวิจัยต่างๆมากมาย การไปเรียนต่อยังประเทศเหล่านี้ ก็คือการได้ไปเรียนรู้จากประเทศผู้คิดค้นวิชาเหล่านั้นโดยตรง ซึ่งตำราเรียนในมหาวิทยาลัยไทย ก็ล้วนแต่แปลมาจากตำราต่างประเทศทั้งสิ้น
  • 4. โดยปกติแล้วฝรั่งในประเทศเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเรียนต่อในระดับปริญญา คนที่จบระดับมัธยมปลายแล้วสามารถทำงาน หรือเรียนแค่ Diploma ก็ทำงานได้แล้ว ซึ่งหมายความว่า เพื่อนร่วมชั้นที่เราได้เจอในระดับปริญญา คือคนที่ตั้งใจมาเรียนจริงๆเท่านั้น นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นการเรียนแบบจริงจัง การเรียนแบบที่ทุกคนมีการแสดงความเห็น ยิงคำถามโต้ตอบกับอาจารย์แบบจริงจัง สิ่งเหล่านี้ล้วนหล่อหลอมให้นักเรียนนอกกลายเป็นคนที่กล้าคิด วิเคราะห์ กล้าแสดงออกโดยใช้เหตุผล
  • 5. เป็นการฝึกใช้ชีวิตด้วยตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบตนเอง สร้างวินัยต่างๆ โดยไม่มีใครมาควบคุม
  • 6. การได้ไปอยู่ในประเทศที่เจริญแล้ว ทำให้เราเหมือนไปอยู่ในโลกอนาคต สามารถมองเห็นทิศทางและโอกาสว่าประเทศไทยยังขาดอะไร หรือต้องการอะไร

ในอดีตนั้น การไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา ดูจะเป็นเรื่องไกลตัว และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และคนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลกได้ ก็ล้วนแต่ต้องเรียนในระบบนานาชาติซึ่งมีค่าใช้จ่ายแพงมากมาก่อนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังเหล่านั้น แต่ในวันนี้ ทางสถาบัน Finn ได้นำหลักสูตรปริญญาตรีโดยตรงจากคณะกรรมการการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนมัธยมในระบบนานาชาติ สามารถไปได้ไกลกว่ามหาวิทยาลัยในไทย โดยเรียน 2ปีแรกในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ ในประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมรับ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรง จากมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนในปีสุดท้าย ซึ่งเป็นวุฒิเดียวกับนักศึกษาที่เรียนที่นั่นตั้งแต่ปีแรกทุกประการ โดยทุกมหาวิทยาลัยได้รับรองคุณวุฒิและวิทยฐานะจากรัฐบาลอังกฤษและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเทศไทย

>>>> ตัวอย่างความเห็นนักศึกษา Finn
https://finn.ac/student-experience/?lang=th
>>>> ตัวอย่างความสำเร็จของศิษย์เก่า Finn
https://bit.ly/2YDcmRp

, รู้หรือไม่
Close Menu