รู้หรือไม่ ?

เรียน ม.ชื่อดัง"แค่ในไทย

จะไป ม.ชื่อดัง"ระดับโลก"

คำว่า “จบนอก” ในที่นี้จะหมายถึงประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา เพราะว่าประเทศเหล่านี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย “ระดับโลก” ที่บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก ทุกประเทศทั่วโลกรู้จักและยอมรับ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ “แค่”ดังในประเทศ แล้วพอก้าวเท้าออกไปนอกประเทศก็ไม่มีใครรู้จักแล้ว

นอกจากเหตุผลทางด้านชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ยังมีเหตุผลหลักๆอีก 6 เหตุผล คือ

ในอดีตนั้น การไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา ดูจะเป็นเรื่องไกลตัว และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และคนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลกได้ ก็ล้วนแต่ต้องเรียนในระบบนานาชาติซึ่งมีค่าใช้จ่ายแพงมากมาก่อนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังเหล่านั้น แต่ในวันนี้ ทางสถาบัน Finn ได้นำเส้นทางสู่หลักสูตรปริญญาตรีโดยตรงจากคณะกรรมการการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนมัธยมในระบบนานาชาติ สามารถไปได้ไกลกว่ามหาวิทยาลัยในไทย โดยเรียน Diploma 2ปีแรกในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำ ในประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมรับ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรง จากมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียนในปีสุดท้าย ซึ่งเป็นวุฒิเดียวกับนักศึกษาที่เรียนที่นั่นตั้งแต่ปีแรกทุกประการ โดยทุกมหาวิทยาลัยได้รับรองคุณวุฒิและวิทยฐานะจากรัฐบาลอังกฤษและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเทศไทย

>>>> ตัวอย่างความเห็นนักเรียน Finn
https://finn.ac/student-experience/?lang=th
>>>> ตัวอย่างความสำเร็จของศิษย์เก่า Finn
https://bit.ly/2YDcmRp

, รู้หรือไม่
Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.