ประสบการณ์ผู้ปกครอง

การได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองของนักศึกษานั้นมีความมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเราเช่นเดียวกับการได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษาเล็งเห็นคอร์สการเรียนการสอนที่เราจัดทำขึ้นมาสามารถทำให้บุตรหลานของเขาเหล่านั้นมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านสังคมในช่วงที่เรียนต่อต่างประเทศ

คุณไชยา สุริยาพรพันธุ์
ประธานบริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท ที.อาร์.โปรดักส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(Wizard group) ผู้ปกครอง น.ส.สุภัชชา สุริยาพรพันธุ์ นักศึกษา Finn รุ่น 1
Read more
คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม
รองประธานบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ปกครอง นายชัยณัฏฐ์ แคว้นคอนฉิม นักศึกษา Finn รุ่น 1
Read more
Close Menu