คุณไชยา สุริยาพรพันธุ์

ประธานบริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท ที.อาร์.โปรดักส์ แอนด์ [...]

คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม

รองประธานบริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ในเคร [...]