นางสาวญาตรา สุขมี (เหนือ)

นางสาวญาตรา สุขมี (เหนือ)

“ Finn สามารถทำให้เรียนจบได้ในเวลาที่สั้นกว่าปกติ และการที่มาเรียนบริหารอินเตอร์ที่ Finn ทำให้ได้เจอเพื่อนๆที่คอย Support เราในทุกๆเรื่อง เวลาจะขอความช่วยเหลือในเรื่องเรียนทางอาจารย์ก็ช่วยเหลือได้ดีมาก ”

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 ที่ Finn

Close Menu