นายสิทธิโชติ ชิวค้า (กานต์)

นายสิทธิโชติ ชิวค้า (กานต์)

“ส่วนตัวแล้วผมสนใจที่จะไปเรียนมหาลัยในต่างประเทศ และที่ Finn ก็ตอบโจทย์ด้วยการให้โอกาสเรียนเร่งที่ไทยก่อนที่จะไปจบปีสุดท้ายและรับปริญญาจากมหาลัยที่เราเลือกเอง”

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 ที่ Finn

Close Menu