เส้นทางสู่หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี จากรัฐบาลอังกฤษ

Finn School Of Business And Tourism

เรียนหลักสูตร Diploma 2 ปีในไทย และอีก 1 ปีสุดท้าย (Top-up Degree) ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำที่คุณเลือกได้ในประเทศอังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมรับ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือกเมื่อจบการศึกษา

Finn ศูนย์การศึกษาชั้นนำพร้อมหลักสูตรใหม่ เพื่อเป็นเส้นทางสู่การจบปริญญาตรีภายใน 3 ปี

เพราะในปัจจุบัน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีความจำเป็นในทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือทำธุรกิจ รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้คนในต่างประเทศ การเรียนหลักสูตรอินเตอร์ เข้ามามีบทบาทต่อเยาวชนยุคใหม่มากขึ้นและถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วย เพราะความสามารถด้านภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติหรือทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจระหว่างกันได้เป็นอย่างดี และยังนำไปสู่โอกาสที่ผู้เรียนจะได้ก้าวไปยืนในระดับเวทีโลกได้

เส้นทางสู่หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี

Finn (โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์) ชื่อเดิม Finn College เป็นศูนย์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และสถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร ปริญญาตรี 3 ปี คณะบริหารธุรกิจและคณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมในสาขาต่างๆดังนี้

Finn ศูนย์การเรียนการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ

เปิดหลักสูตรเส้นทางสู่ปริญญาตรีภาคอินเตอร์อังกฤษให้กับผู้สนใจ โดยเรียนหลักสูตร level 4 , 5 Diploma เพื่อนำไปใช้เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ในระบบ Top up Degree เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 3 ปี ช่วยให้เรียน อินเตอร์ ป ตรี จบเร็วขึ้นได้ในสาขาต่าง ๆ เช่น

  • คณะบริการธุรกิจ มีให้เลือกหลากหลายสาขา เช่น การบริการธุรกิจ การบริหารการจัดการองค์กรธุรกิจ การบริหารโลจิสติกส์และธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ การบริหารการตลาดออนไลน์และอื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ บริหาร และสนใจ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ การตลาด
  • คณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มีให้เลือกหลากหลายสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์ สำหรับผู้สนใจ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ การท่องเที่ยว

จุดเด่นของ Finn

หลักสูตรของเราเหนือกว่าหลักสูตรการเรียนอินเตอร์ double degree ของที่อื่นเพราะ Finn เป็นสถาบันสอนหลักสูตร Level 5 Diploma จากประเทศอังกฤษ เมื่อเรียนจบนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี( Top up Degree) ในปีสุดท้ายได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลอังกฤษ

Finn (ชื่อเดิม Finn College) เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2557 หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่กล้าการันตี 100% ว่า หลังจากจบการศึกษาที่นี่ นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำที่เราแนะนำในต่างประเทศได้ เป็นการ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ เหมาะกับผู้เรียนที่มีความต้องการ เรียน อินเตอร์ ใน ไทย และ ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เรียนจะได้รับวุฒิปริญญาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกไปเรียนต่อในปีสุดท้ายซึ่งทุกมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานแล้วกับทั้งบรรษัทข้ามชาติ และสายการบินระดับโลก รวมทั้งทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

เป็นการ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ เหมาะกับผู้เรียนที่มีความต้องการ เรียน อินเตอร์ ใน ไทย และคว้าปริญญาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เพราะการ เรียน หลักสูตร อินเตอร์เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในระดับสากล

สร้างโอกาสทางการศึกษา และการทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ Finn จึงได้เปิดให้มีหลักสูตรการเรียนทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่าการเรียนในห้อง สิ่งที่จะได้รับคือความรู้และประสบการณ์จริงซึ่งถ่ายทอดจากทีมอาจารย์ระดับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพหลักสูตรจาก Finn เรียน อินเตอร์ ป ตรี จบเร็ว จึงตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้

และไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ส่วนใดของกรุงเทพฯ จะอยู่ละแวกชานเมือง รังสิต สมุทรปราการ นนทบุรี หรือแม้จะอยู่ในเมืองก็ตาม ก็เดินทางสะดวกสบาย เพียง6นาที จาก BTS อารีย์ เท่านั้น และสามารถเรียนกับสถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือกับFinn ได้อีกด้วย เช่น ชลบุรี และ ภูเก็ตเป็นต้น

ให้ Finn เป็นอีกทางเลือกที่ดี เป็นการลงทุนด้านการศึกษาที่คุ้มค่า ประหยัดเวลา และมีคุณภาพสำหรับคุณ

ตัวอย่างประสบการณ์นักศึกษา Finn

, Home

น.ส.ดวงฤทัย ฮูเซ็น (น้ำฝน)

ประวัติการทำงาน หลังจากเรียนจบที่ Finn - ทำงานตำแหน่ง Project Management Office Analyst บริษัท Accenture ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน IT ชื่อดังของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา - ทำงานตำแหน่ง Government and State Enterprise Strategy Officer (เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ) ที่ธนาคารกรุงไทย

, Home

น.ส.ปาณิสรา บุณาวรรฒ์ (แบมบู)

ปัจจุบันได้รับข้อเสนอ จากบริษัท JK Technosoft (JKT) ประเทศอังกฤษ ให้ทำงานฝ่ายการตลาด ทันทีหลังจากเรียนจบ

, Home

น.ส.กรภัทร ดวงจำ (ไอซ์)

ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Digital Marketing Consultant บริษัท Teledirect Telecommerce ที่ประเทศมาเลเซีย

ก่อนหน้านี้หนูอยู่โรงเรียน เซนโยเซฟคอนแวนต์ ค่ะ อยู่ม.5 และก็ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น 1 ปี
ไปเรียน AFS ที่ญี่ปุ่น แต่จบมหา’ลัยอังกฤษ…ก่อนเพื่อน!!!
สวัสดีครับผมชื่อนิว ครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ Finn จบปี2แล้วครับรอไปเรียนต่อที่อังกฤษปีสุดท้ายกฤษ
เหตุผลที่ตัดสินใจทิ้งทุนที่จีน เพื่อมาเรียน Finn

หากสนใจเรียนต่อ ป.ตรี อินเตอร์ กับ Finn

สนใจติดต่อสอบถาม โทร:

083-057-7956, 092-616-6428, 02-619-1249 หรือ Line: @finncollege

เพิ่มเพื่อน

@สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

การศึกษาหลักสูตรนานาชาติเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จระดับนานาชาติ

Close Menu