การเรียนที่ FINN

Finn (โรงเรียนบริหารธุรกิจฟินน์) ชื่อเดิม Finn College เป็นศูนย์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรการศึกษาจากบอร์ดการศึกษาของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) และสถาบันอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการของไทย 

, การเรียน

การเรียนปีที่ 1 และ 2 ในประเทศไทย  แบ่งภาคการเรียนเป็น 3 ภาคเรียน / ปี โดยช่วงภาคเรียน 1-4 จะเรียนภาคทฤษฎีผสมการปฏิบัติงาน และดูงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในภาคเรียนที่ 5 และ 6 จะเป็นการฝึกงานกับบริษัทแบบเต็มเวลา โดยผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายอาชีพนั้นๆ

คุณวุฒิที่จะได้รับ เมื่อจบการศึกษา 2 ปีในไทย นักเรียน Finn จะได้รับผลการเรียนและคุณวุฒิ Level 4,5 Diploma โดยตรงจากคณะกรรมการการศึกษา (UK Awarding body) ของประเทศอังกฤษ และประทับตรารับรองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) เป็นหน่วยงานเดียวกับที่รับรองหลักสูตร A-Level, GCSE, BTEC เป็นต้น เพื่อควบคุมหลักสูตรการเรียน การสอน และการสอบ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

การเรียนปีสุดท้ายคือปีที่ 3 จะเรียน Top-up degree ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ อังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนักเรียนเป็นผู้เลือกอีก 1 ปี เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี

โดยการเรียนในปีสุดท้ายนั้น นักศึกษาจะยังมีทีมงานอาจารย์ของ Finn คอยช่วยดูแลในเรื่องการทำรายงาน การเขียน Assignment และให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่อยู่ต่างประเทศ

ในปีที่ 3 นักเรียนจะได้รับผลการเรียนและ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกไปศึกษาต่อโดยตรง เหมือนกับนักเรียนที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรก ทุกมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานแล้วกับทั้งบริษัทข้ามชาติ และสายการบินระดับโลก รวมทั้งทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

หลังจากเรียนจบ 2 ปีที่ Finn แล้วเรารับประกันว่าสามารถเรียนต่อปริญญาตรี Top-up degree ได้ 100% และทางสถาบันจะเป็นผู้ติดต่อประสานมหาวิทยาลัย รวมถึงที่พัก เอกสารต่างๆ และการทำวีซ่าให้ในทุกขั้นตอน

สาขาที่สามารถเลือกจบและรับปริญญาได้

คณะบริหารธุรกิจ
 • BA (Hons) Business Administration
 • BA (Hons) Business Management
 • BA (Hons) Business Management and Strategy
 • BA (Hons) Business Enterprise
 • BA (Hons) Global Business Management
 • BSc (Hons) Global Business Management (Logistics and Supply Chain)
 • BA (Hons) Business Management with Enterprise and Innovation
 • BA (Hons) Business Management with Accounting and Finance
 • BA (Hons) Business Management with Marketing
 • BA (Hons) Business and Human Resource Management
 • BA (Hons) Digital Marketing
 • BA (Hons) Marketing Management
 • BA (Hons) Marketing
 • BA (Hons) International Marketing
 • BA (Hons) International Business
 • BA (Hons) International Business Management
 • BA (Hons) Commerce and international business
 • BA (Hons) Business Management and Strategy
 • BSc (Hons) Project Management
 • BSc (Hons) International Finance
 • BA (Hons) Event Management
คณะการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
 • BA (Hons) International Hospitality and Tourism Managemant
 • BA (Hons) Travel and Tourism Management
 • BA (Hons) Travel and Tourism
 • BA (Hons) International Hospitality Management
 • BA (Hons) International Tourism, Hospitality and Leisure Management : Hospitality and Food

รายวิชาที่เรียนระยะเวลา 2 ปีในไทย

Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.