Activities & Events

เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้านให้กับนักศึกษานั้นเราได้จัดงานและกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะเพิ่มความรู้ทางด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะต่างๆให้นักศึกษา เช่น งานสร้างความเป็นทีม, งานสัมมนา เพื่อที่จะเตรียมตัวให้นักศึกษาของเราพร้อมที่จะเรียนต่อต่างประเทศและประสบความสำเร็จในการทำงาน

  • , บรรยากาศการแนะแนวเรียนต่อในปีสุดท้ายจากเจ้าหน้าที่จาก University College Birmingham
  • บรรยากาศการแนะแนวเรียนต่อในปีสุดท้ายจากเจ้าหน้าที่จาก University College Birmingham
  • อ่านเพิ่มเติม
  • , นักศึกษา Finn กับการศึกษาธุรกิจจริงที่โรงงานอิชิตัน จังหวัดอยุธยา
  • นักศึกษา Finn กับการศึกษาธุรกิจจริงที่โรงงานอิชิตัน จังหวัดอยุธยา
  • อ่านเพิ่มเติม
  • , บรรยายเรื่องการเรียนต่อปริญญาตรีปีที่3 ณ ประเทศอังกฤษ โดยเจ้าหน้าจากมหาวิทยาลัย Coventry
  • บรรยายเรื่องการเรียนต่อปริญญาตรีปีที่3 ณ ประเทศอังกฤษ โดยเจ้าหน้าจากมหาวิทยาลัย Coventry
  • อ่านเพิ่มเติม
Close Menu