ค่าเล่าเรียนในไทย

รายละเอียดค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเรียนในไทย

ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน 2 ปีในไทย ที่สถาบัน Finn

, ค่าเล่าเรียน
, ค่าเล่าเรียน

การเรียนในประเทศไทย จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี ปีละ 3 ภาคเรียน โดยช่วงภาคเรียนที่ 1 – 4 จะเรียนทฤษฎีผสมกับเรียนรู้กรณีศึกษาจริง

ในภาคเรียนที่ 5 – 6 จะเป็นการฝึกงานแบบเต็มเวลากับบริษัทชั้นนำในสายงานนั้นๆหรือเตรียมตัวสอบ IELTS

*เงื่อนไขการชำระค่าเรียนของศูนย์ Finn แต่ละที่อาจแตกต่างกัน ( กรุงเทพฯ และภูเก็ต) โปรดสอบถามจากศูนย์ที่ท่านต้องการสมัครเรียนอีกครั้ง

ภาคการศึกษาระยะเวลาหน่วยกิตค่าเรียน (บาท)
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเรียน สำหรับ 2 ปีในไทย
ค่าลงทะเบียน55,000
ภาคเรียนที่ 112 สัปดาห์9075,000
ภาคเรียนที่ 212 สัปดาห์5585,000
ภาคเรียนที่ 312 สัปดาห์9085,000
ภาคเรียนที่ 412 สัปดาห์8585,000
ภาคเรียนที่ 512 สัปดาห์ (ฝึกงาน)n/a85,000
ภาคเรียนที่ 612 สัปดาห์ (ฝึกงาน)n/a85,000
รวม 320555,000

**หมายเหตุ ค่าเรียน 85,000 บาท ในภาคเรียนที่ 5 และ 6 นั้น “ไม่ใช่” ค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน แต่เป็นค่าหน่วยกิต ในช่วงภาคเรียนที่ 1-4 ซึ่งทาง Finn ยินยอมให้แบ่งจ่ายถึงภาคเรียนที่ 5 และ 6 เพื่อช่วยให้ผู้เรียน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียนน้อยลง

ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าเรียนและค่าใช้จ่ายปีสุดท้าย (ปีที่ 3) ณ ต่างประเทศ

, ค่าเล่าเรียน
, ค่าเล่าเรียน
, ค่าเล่าเรียน

ค่าเรียน 
500,000 – 700,000 บาท ต่อปี

** ค่าเรียนในปีสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนเเปลงทุกปี 

ขึ้นอยู่กับค่าเงินและการกำหนดอัตราค่าเรียนแต่ละปีของมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายที่เลือก

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ที่พักอาหาร ท่องเที่ยว และ อื่นๆ)

** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและเมืองที่เลือกไปเรียนต่อ

*Finn จะเป็นผู้ประสานงานในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย, จัดหาที่พัก, ทำวีซ่า รวมทั้งตั๋วเครื่องบินให้แก่นักเรียน

Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.