จับของขวัญวันปีใหม่ 2018

Pic1Pic1Pic1

New Year Celebration!! Best wish to all Finn’s students and our Fan page.

“Finn ” มากกว่าความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน ยังมีมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆและอาจารย์

Happy New Year 2018
#Finn #มากกว่าให้การศึกษาแต่เราสร้างอนาคต #ปริญญาตรี3ปีดีกรีอังกฤษ #เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก