ทำไมต้องเรียน Finn?

จุดเด่นของ Finn

เรียน 2 ปีแรกในประเทศไทย ณ สถาบัน Finn อารีย์ใจกลางกรุงเทพฯ และสถาบันที่ทำความร่วมมือกับ Finn ในชลบุรี และ ภูเก็ต

หลักสูตรปริญญาตรีของประเทศอังกฤษใช้เวลาเรียนแค่ 3 ปี

เรียน 2 ปีแรกในไทย ที่สถาบัน Finn มีทั้งใจกลางกรุงเทพ ชลบุรี และภูเก็ต โดยนักศึกษาจะได้เรียน วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจและการโรงแรม ภายใต้หลักสูตรของรัฐบาลอังกฤษ เช่น วิชาบริหารธุรกิจองค์กร วิชาการเงิน วิชาการตลาด ฯลฯ

ปีที่ 3 (ปีสุดท้าย) นักศึกษาเป็นผู้เลือกสาขาและมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และรับวุฒิปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่เลือก

ได้เรียนกับทีมงานคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ทำงานระดับผู้บริหารในสายงานนั้นจริง

ได้เรียนในหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติจริง

ราคาถูกกว่าการเรียนในต่างประเทศ 3 เท่าโดยตรงในโปรแกรม

ไม่เก่งภาษาอังกฤษสามารถเรียนได้มีโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ "ฟรี" ในระหว่างเรียน

เติมเต็มคุณสมบัติให้เหนือกว่าผู้อื่น “จบ ป.ตรี อังกฤษเพียง 3 ปี,ภาษาดี,มีประสบการณ์ทำงาน”

วุฒิปริญญาตรีจะได้รับโดยตรงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในปีสุดท้ายและเป็นวุฒิแบบเดียวกับนักศึกษาที่เรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรกทุกประการ

Close Menu