สาขาภูเก็ต

Finn School of Business and Tourism, Phuket
Address : บ้านแอนด์บียอนด์ โซน PKCD
79 ม.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 0819782449
อีเมล:
เฟซบุ๊ค:
Line: kipinstitute
9.00 – 18.00

Close Menu