กิจกรรม Team Building นักศึกษา Finn รุ่น 10
04/11/2010
กิจกรรม Team Building นักศึกษา Finn รุ่น 10 “เพราะการเรียนรู้…ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน”   https://youtu.be/92TkwSlBJYc
Close Menu