“เรียนรู้….ที่จะเป็นผู้ให้”
03/09/2014
“เรียนรู้….ที่จะเป็นผู้ให้ ” นักศึกษาสถาบัน Finn จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.