นางสาวกฤตพร หง้าฝา (โบว์)

นางสาวกฤตพร หง้าฝา (โบว์)

Working Position :

กำลังศึกษาต่อปริญญาโทสาขา MSc International Hospitality and Tourism Management ณ Bournemouth University

Finn รุ่นที่ 3

“เลือกเรียนที่ Finn เพราะสนใจในด้าน Business อยู่แล้ว อีกทั้งที่นี่ยังเปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติตรงตามที่โบว์ต้องการ หลักสูตรที่นี่เรียนตามระบบ 3 ปีของประเทศอังกฤษ คือ 2 ปีในไทย และปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ อีกทั้งอาจารย์ที่นี่คอยให้คำปรึกษาด้านการเรียน การทำรายงานตลอด และยังสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตได้จริง นอกจากอาจารย์และพี่ๆ Finn ที่คอยให้คำปรึกษา ยังมีเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือกันเสมอด้วยค่ะ

จบปริญญาตีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Northampton – TOP 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอังกฤษ

สาขา : BA (Hons) Marketing Management ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )

certificate of นางสาวกฤตพร หง้าฝา (โบว์)
Close Menu