นางสาวจิรภัทร์ โนนแก้ว (ปอย)

นางสาวจิรภัทร์ โนนแก้ว (ปอย)

“ก่อนหน้าที่ปอยจะเลือกมาเข้าที่ Finn ปอยสอบติดที่สิงคโปร์ แต่มีปัญหาเรื่องวีซ่า ปอยเลยหาตัวเลือกอื่นแล้วมีเพื่อนแนะนำให้ปอยมาศึกษาต่อที่ Finn เพราะเพราะเป็นหลักสูตรอินเตอร์เหมือนกัน แต่ใช้เวลาเรียนปริญญาตรี แค่3ปีเรียนในไทย 2 ปีและอีก 1ปีสุดท้ายเราสามารถเลือกมหาลัยที่เราต้องการเรียนได้หลายประเทศ ปอยคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสำหรับปอย”

กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัย The University of Northampton

Close Menu