นางสาวปราณปรียาภ์ บุณาวรรฒ์ (เบส)

นางสาวปราณปรียาภ์ บุณาวรรฒ์ (เบส)

Working Position :

ทำงานตำแหน่งแอร์โฮสเตส สายการบินแห่งชาติญี่ปุ่น (JAL)

Finn รุ่นที่ 1

“การเรียน 2 ปีแรกที่ Finn นั้นช่วยทำให้การเรียนปีสุดท้ายที่อังกฤษง่ายขึ้นเยอะ และการได้มาเรียนปีสุดท้ายที่อังกฤษทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ก็ทำให้เราเก่ง และแกร่งขึ้นเยอะค่ะ”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย  :  The University of Gloucestershire  –  ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดูแลนักศึกษาอยู่ในระดับ Top 10 ของประเทศอังกฤษ

สาขา  :  BA (Hons) International Business   (เกียรตินิยมอันดับ 2)

certificate of นางสาวปราณปรียาภ์ บุณาวรรฒ์ (เบส)
Close Menu