นางสาวพิชญธิดา วูดฟิน (ออม)

นางสาวพิชญธิดา วูดฟิน (ออม)

ศิษย์เก่า Finn รุ่น 19

“ รู้สึกเหมือนการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่ Finn เป็นบ้านอีกหลังนึงเลยค่ะ อยากมาเรียนทุกวันเลย Space ระหว่างอาจารย์กับนักเรียนเหมือนใกล้ชิดมาก ที่ Finn คือเราปรึกษาได้ทุกเรื่อง และอาจารย์เขาน่ารักทุกคนเลย ”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัย : University college Birmingham

สาขา : Digital Marketing

Close Menu