นางสาวพิชญ์ญา ชนวัฒน์ (อาย)

นางสาวพิชญ์ญา ชนวัฒน์ (อาย)

“ตัดสินใจมาเรียนที่ Finn เพราะอยากไปเรียนต่างประเทศ แต่จริงๆได้อะไรมากกว่านั้น ได้เจอเพื่อนดีๆ แถมยังมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วย วิชาที่เรียนสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในอนาคต”

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 ที่ Finn

Close Menu