นางสาวศนันต์ชญฉัตร ใหม่สุวิง (ต้นไหม)

นางสาวศนันต์ชญฉัตร ใหม่สุวิง (ต้นไหม)

Working Position :

Chief Executive Officer (CEO) บริษัท ASIA SUPERFOOD CO.,LTD

“ Finn ตอบโจทย์ในทุกๆด้านที่เราต้องการ ทั้งเรื่องหลักสูตรการเรียน ที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์ การเรียนต่อต่างประเทศ เเละจบได้ภายใน 3 ปี ต้นไหมเลือกไปเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะชอบทางด้านการโรงแรม และ Finn ก็ให้คำแนะนำในการเลือกไปเรียนต่อปีสุดท้ายได้เป็นอย่างดี ทำให้ต้นไหมคิดว่าตัดสินใจถูกที่ได้เลือกเรียนที่ Finn”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : Swiss Hotel Management School

สาขา : International Hospitality Management

 

Close Menu