นางสาวศรัณย์รัชต์ ไทรสาหร่าย (เฟิร์น)

นางสาวศรัณย์รัชต์ ไทรสาหร่าย (เฟิร์น)

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก (จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : Digital Marketing (เกียรตินิยมอันดับ 2)

certificate of นางสาวศรัณย์รัชต์ ไทรสาหร่าย (เฟิร์น)
Close Menu