นายชัยรินทร์  บรรจงทัด (หัวหอม)

นายชัยรินทร์ บรรจงทัด (หัวหอม)

“ ตอนแรกผมเป็นเด็กซิ่ว ไม่รู้จะไปเรียนต่อที่ไหนแต่คิดว่าอยากไปเรียนต่างประเทศ พอมาเจอ Finn ก็เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยครับ ”

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 ที่ Finn

Close Menu