นายธนวัฒน์ จุฑามนตรี (บอส)

นายธนวัฒน์ จุฑามนตรี (บอส)

Finn รุ่น 12

“พูดได้เต็มปากครับว่าที่ Finn ช่วยพัฒนาผมในเรื่องการเรียน ให้ดีขึ้น และนอกจากเรื่องการเรียนแล้วการสอนที่เป็นกันเอง ไม่น่าเบื่อแล้ว อาจารย์ที่นี่ยังสอนผมในเรื่องทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตอีกด้วย”

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 ที่ Finn

Close Menu