นายธนพัต อุดมสิริคุณ(เจมส์)

นายธนพัต อุดมสิริคุณ(เจมส์)

“เจมส์เลือกเรียนที่ Finn เพราะโดยส่วนตัวเป็นคนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศประเทศอยู่แล้ว ประกอบกับก่อนหน้าเจมส์เคยศึกษาอยู่ในสถาบันนานาชาติชื่อดังเเห่งหนึ่ง ก่อนจะทำการย้ายมาเรียนที่ Finn เนื่องจากหลักสูตรของทางสถาบันนั้นตอบโจทย์การทำงานยุกต์ใหม่โดย ทางสถาบันจัดให้เรียนกับอาจารย์สายบริหารที่มีประสบการณ์ทำงานจริง ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานให้กับตัวนักเรียน พร้อมทั้งสอนทางทฤษฎี ซึ่งเมื่อนำจุดแข็งของทางสถาบันทั้งสองอย่างนี้มาร่วมกันก็จะทำให้เราได้รับความรู้ทางสายงานบริหารจริงๆ ซึ่งก็จะสามารถทำให้เรานำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้

สำหรับการไปเรียนต่อปีสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษนั้นจะเป็นการเปิดโลกทางความคิด ที่จะทำให้เราได้รับวิธีการทางความคิดจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ ที่สำคัญทางสถาบันจะทำการสอนโดยการนำลูกค้าจริงๆ มาเป็น Case Study ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ และที่สำคัญการเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษนั้นก็จะทำให้เราได้พบเจอเพื่อนชาวต่างชาติ ทำให้เราได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวัน ท้ายสุดเมื่อเรียนจบยังได้รับวุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วโลก”

 

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก(จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : Business Enterprise

 

ปัจจุบันได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันเหล่านี้

The University of Leeds สาขา Management Consulting
The University of Reading สาขา Business Technology Consulting
Lancaster University สาขา Marketing

Close Menu