นายปรเมศ เอี่ยมอำไพวงศ์ (โอ๊ต)

นายปรเมศ เอี่ยมอำไพวงศ์ (โอ๊ต)

Finn รุ่นที่ 3

“ ผมเรียนที่ฟินเพราะว่าฟินสามารถช่วยให้ผมเรียนจบได้ไวขึ้นพร้อมกับวุฒิการศึกษาที่ดี และการที่ผมได้มาเรียนต่อปีสุดท้ายที่อังกฤษ ทำให้ผมได้ประสบการชีวิตที่ดีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน มันได้สอนการใช้ชีวิตในหลายๆอย่าง ”

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3

สาขา : BA (Hons) International Business

มหาวิทยาลัย : The University of  Gloucestershire –  มหาวิทยาลัยที่มีการดูแลนักศึกษาอยู่ในระดับ Top 10 ของประเทศอังกฤษ

Close Menu