นายปัณณธร พงศ์ปฏิมาพรรณ (ปัน)

นายปัณณธร พงศ์ปฏิมาพรรณ (ปัน)

“หากมองหาการเรียนการสอนที่ออกจากกรอบการศึกษาเดิมๆของเมืองไทย Finn คือหนึ่งในนั้นที่มอบประสบการณ์และความรู้เช่นนั้นให้คุณได้ การได้เรียนที่ Finn เหมือนทั้งการได้ไปเล่นและเรียนรู้แบบฟินๆทั้งกับเพื่อนร่วมรุ่นและข้ามรุ่นพร้อมๆกัน เลือกบริหารและจัดการการเรียน สอบ และส่งงานได้อย่างอิสระ ประกอบกับการเรียนการสอนที่ Finn สอนตรงจุดเข้าใจ ไม่ยืดเยื้อ อาจารย์และทีมงานใจดี Finn ทำให้เรื่องที่ดูยาก เป็นเรื่องง่ายขึ้นครับ”

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 ที่ Finn

Close Menu