นายสุทัศน์ แซ่หยาง (เพชร)

นายสุทัศน์ แซ่หยาง (เพชร)

“เพราะ Finn College สามารถช่วยให้ผมบรรลุเป้าหมายในการศึกษา คือการได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ และยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจึงทำให้ผมตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ครับ”

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัย The University of Northampton

สาขา : BA (Hons) Business and Management

Close Menu