นายอรุษ ฐิตะภาส (ไอซ์)

นายอรุษ ฐิตะภาส (ไอซ์)

Working Position :

ทำงานเป็น Project Manager อยู่ที่ เมืองไทยประกันภัย

Finn รุ่นที่ 3

“ ผมเลือกเรียนที่ Finn เพราะ Finn ช่วยให้ผมบรรลุเป้าหมายในการศึกษา คือการได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศอังกฤษ และยังมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจึงทำให้ผมตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นครับ ”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก(จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : BA (Hons) Business Enterprise (เกียรตินิยมอันดับ 2)

certificate of นายอรุษ ฐิตะภาส (ไอซ์)
Close Menu