นายสมัชญ์ ภักดีนิธิพันธุ์ (เจเจ)

นายสมัชญ์ ภักดีนิธิพันธุ์ (เจเจ)

Working Position :

เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร Polar และกุ้งแม่น้ำเผา

Finn รุ่นที่ 3

“หลังจากจบจากโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ (The Regent’s International School ) ผมก็ได้มองหาสถาบันซึ่งใช้หลักสูตรการเรียนบริหารอินเตอร์ระบบอังกฤษ ที่ได้คุณภาพทั้งตัวหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ผมจึงเลือก Finn เพราะความน่าเชื่อถือและคุณภาพของทีมอาจารย์ผู้สอนในระดับผู้บริหารจริงๆ ซึ่งผมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจที่ผมทำอยู่ได้จริง รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนๆที่มาจากครอบครัวที่ทำธุรกิจซึ่งสามารถเป็น connection กันได้ในอนาคต”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : The University of Birmingham – มหาวิทยาลัย Top 10 อังกฤษ และ Top 84 ของโลก(จากการจัดอันดับโดย QS)

สาขา : Digital Marketing (เกียรตินิยมอันดับ 2)

certificate of นายสมัชญ์ ภักดีนิธิพันธุ์ (เจเจ)
Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.