, Why UK หลักสูตรปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไง ?

Why UK หลักสูตรปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไง ?

, Why UK หลักสูตรปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไง ?

▶️ ปริญญาตรีของอังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น

, Why UK หลักสูตรปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไง ?

▶️ มาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เน้นสอนให้คิดวิเคราะห์ ไม่เน้นท่องจำ

, Why UK หลักสูตรปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไง ?

▶️ ค่าใช้จ่ายถูกกว่า เมื่อเทียบกับการเรียนป.ตรีประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ

, Why UK หลักสูตรปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไง ?

▶️ โอกาสในการทำงานต่อที่อังกฤษ 2 ปี สำหรับนักเรียนต่างชาติ จะได้รับวีซ่าพิเศษ graduate route หลังเรียนจบ

, Why UK หลักสูตรปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษเป็นยังไง ?

▶️ ได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติและทั่วโลก

Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.