นางสาวชนิตา แซ่ก๊อก (เปา)

นางสาวชนิตา แซ่ก๊อก (เปา)

Finn รุ่น 10

“เปาเลือกเรียนฟินเพราะว่า จบเร็ว จบนอก แถมยังประหยัดเงินกว่าถ้าไปเรียนนอกถึง3ปีเลยค่ะ การเรียนการสอนดี หลักสูตรได้รับการรองรับ ที่สำคัญคุณครูกับเพื่อนๆดีด้วยค่ะ เป็นกันเอง อบอุ่น น่ารักค่ะ”

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 ที่ University of Sunderland

Close Menu