นางสาวนลนีย์  ปัฐรัตน์ (แนนนีย์)

นางสาวนลนีย์ ปัฐรัตน์ (แนนนีย์)

“เรียนที่ Finn ตอบโจทย์ Life style มากและยังได้เรียนต่อหาประสบการณ์และรับปริญญาที่ต่างประเทศในปีสุดท้าย เนื้อหาการเรียนมีความกระชับตรงต่อเนื้อหาที่เรียนและได้เข้าถึงการเรียนธุรกิจโดยตรง อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมาก
ทําให้บรรยากาศในการเรียนไม่มีความเครียดใดๆเลย”

จบปริญญาตรีปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย : Coventry University

สาขา International Hospitality and Tourism Management

Close Menu
This site is registered on wpml.org as a development site.